Erkekte Meme Büyümesi

Image Description
erkekte meme büyümesi

Erkekte meme büyümesi ve meme bezlerinde oluşan gelişmeler “Jinekomasti” olarak adlandırılmaktadır. Bu durum erkeklerin olması gerekenden daha fazla bir şekilde kadınlarda olduğu gibi memelerinin büyümesi halidir ve ciddi bir sağlık sorununa neden olmaktadır.

Yapısal olarak erkek meme dokusunun kadın meme dokusundan farklı olmadığını söyleyebiliriz. Ancak erkeklerde yeterli oranda kadınlık hormonu olmaması nedeni ile erkek memeleri kadınlara oranla daha küçüktür. Ancak östrojen ve testosteron arasındaki denge bozukluğundan kaynaklanan meme büyümesi problemi çoğu zaman çift taraflı görülebildiği gibi bazı durumlarda tek taraflı gelişebilmektedir. Bu durum sonucunda da erkek memesinde kendiliğinden büyümeler ortaya çıkmakta ve neredeyse bir kadın memesi boyutuna ulaşmaktadır.

Erkekte Meme Büyümesi Tedavisi Nasıl Uygulanır sorusuna yanıt vermeden önce jinekomastinin nedenlerin değinmek gerekmektedir. Erkekte meme büyüme sorunun altında pek çok neden bulunabilmektedir. Birtakım hastalıklar, siroz gibi ağır karaciğer bozuklukları ve ilaçlar jinekomasti nedenleri arasında sayılabilirken, çoğu jinekomasti vakasında herhangi bir sebep bulunamamaktadır. Bu nedenle bu hastalığın genellikle kendiliğinden gelişmektedir diyebiliriz.

Tüm bunların yanı sıra vücut geliştirme sporu ile uğraşan kişilerde jinekomasti tablosu ile karşılaşılmaktadır. Bunun altında yatan etkenin ise; uyarıcı olarak kullanılan erkeklik hormonudur. Yüksek oranda kullanılan erkeklik hormonunun yok edilmesi esnasında ara hormon olarak kadınlık hormonuna benzer bir madde ortaya çıkmaktadır. Bu ara madde ise göğüslerin büyümesine zemin hazırlamaktadır.

Erkekte Meme Büyüme Tedavisinde Ameliyat

Jinekomastinin görülme sıklığı yaşla birlikte artış göstermektedir. Meme büyüme şikayeti olan hastaların gerekli değerlendirmelerinin yapılmasının ardından cerrahi tedavi önerilmektedir. Muayene esnasında erkekler memelerindeki büyüme ve şişkinlikten rahatsız olduklarını belirtmekte ve bu büyüme tablosuna hassasiyet ve ağrı da eşlik etmektedir. Ayrıca bu fiziksel bulgular haricinde görsel kaygıya da yol açan meme büyüme sorunu, erkeklerde psikolojik sorunlar yaşanmasına da yol açmaktadır. Tüm bunların giderilmesi ve hem sağlık hem de görsel sorunların aşılması için Erkekte Meme Büyümesi Tedavisi Nasıl Uygulanır başlığı altında; cerrahi yöntemler büyük bir alternatif sunmaktadır diyebiliriz.

Jinekomasti şikayeti ile başvuran tüm hastaların ilk olarak meme büyüme sorununa neden olan bir durumun varlığı araştırılmaktadır. Bunun için bir takım kan ve hormon testleri yaptırılmaktadır. Gereklilik halinde ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ya da manyetik rezonans (MR) gibi ileri inceleme teknikleri kullanılmaktadır. Yapılan incelemeler sonrasında altta yatan herhangi bir neden yoksa cerrahi tedavi yöntemine başvurulmaktadır.

Meme Büyümesinde Cerrahi Tedavi

Jinekomasti tedavisinde kullanılan cerrahi tedavi yöntemleri günümüzde başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Cerrahi tedavi yönteminde büyümüş olan meme dokusundaki fazla yağlar liposuction yöntemi ile alınmaktadır. Bu teknikte cerrahi kesi yapılmamaktadır. Yalnızca liposuction kanüllerinin gideceği kadar küçük delikler açılmaktadır. Operasyon sonrasında yalnızca tek bir dikiş ile bu delikler kapatılmaktadır.

Erkeklerde meme başı altında bulunan küçük boyutlu bir meme bezi bulunmaktadır. Bu meme bezinde yani glandında büyüme olan erkek hastalarda liposuction istenilen küçültme etkisini vermemektedir. Erkekte Meme Büyümesi Tedavisi Nasıl Uygulanır başlığında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise burasıdır. Meme glandında büyüme olan jinekomasti vakalarında kullanılan cerrahi yöntemde memenin koyu kısmıyla cildin birleştiği yerden küçük bir kesi atılarak büyüme gösteren meme bezi çıkartılmaktadır.

Aşırı büyüme gösteren ve bu nedenle fazla sarmış meme boyutlarında liposuction cerrahi tedavi yöntemi cilt fazlalığının giderilmesi aşamasında başarılı bir sonuç vermemektedir. Bu nedenle bu aşamada fazla dercinin alınması gerekmektedir. Ancak son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlayan ve özellikle jinekomasti ameliyatlarında başarılı sonuçlar veren lazer liposuction yöntemi ile diğer yöntemden farklı olarak cilt alt dokusuna lazer enerjisi verilmektedir. Böylece meme altında biriken fazla yağlar daha kolay parçalanmaktadır. Daha sonrasında ise; klasik yöntemde olduğu gibi aynı teknikle dışarıya alınmaktadır.

Yağ alma işlemi sonrasında meme dokusundaki sarkmalar ve meme bezindeki büyümeler eski kesi yöntemleri ile vücudun belli bölgelerinde iz kalmasına neden olacak tetkikler ile fazlalıklar alınırken, lazer aracılığı ile ciltte ve meme bezinde sıkılaştırıcı bir etkiye sahip olması ile fazlalıkların alınması aşamasında büyük bir avantaj sunmaktadır.

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi meme büyüme tedavisinde en ileri aşamalarda açık teknik kullanılmaktadır. Bu teknik meme cildinin büyüme dolayısı ile aşırı esnemesine bağlı olarak tedavi sonrasındaki toparlanma süreci için uygulanmaktadır. Yani yağ alma operasyonları sonrasında sarkan cilt dokusunun daha sıkı ve estetik bir görünüme sahip olabilmesi için açık teknik kullanılmaktadır. Ancak bu durum sonucun da ameliyat esnasında alınan cilt fazlalığına bağlı olarak meme bölgesinde izler kalmaktadır.

Operasyon sonrasında her hasta 1 gün sonra taburcu edilmektedir. Cerrahi operasyonlar sonrasında o bölgeye bandaj uygulaması yapılmaktadır. Asıl önemli nokta ise; kesi bölgelerini meme dokusunda gizlenmesidir. Bu işlemler esnasında meme konturlarına gizlenen dikişler aracılığı ile hastaları daha sonrasında rahatsız edecek bir görüntü oluşmamaktadır. Operasyondan kaynaklanan morarmalar ve şişkinlikler ise ortalama 1 ay içerisinde kendiliğinden iyileşme göstermektedir.

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description
SVG

Adres

Büyükdere Caddesi NO : 24 Hukukçular Sitesi Daire NO:20 Şişli / İSTANBUL

0532 301 1737