Burun Estetiği Tasarımı - İstanbul

Image Description

Burun Estetiği Tasarımı; Burun Fotoğrafı Analizi ve Burun Resimleri Tasarım Çalışması Estetik Burun Ameliyatında Çok Önemlidir! Burun estetiği öncesi yapılan bilgisayarlı estetik burun tasarımları, hem burun estetiği ameliyatını yapacak doktora; hem de burun ameliyatı adayına değerli bilgiler verir. 

Artık burun ameliyatı olmadan önce, ameliyat sonrası nasıl bir burun ve yüz görüntünüz olacağını görebilirsiniz!

Burun estetiği olmak istiyorsanız!

Bu  0532 301 17 37  numaraya tıklayıp WhatsApp üzerinden önden ve yandan burun resimleri nizi göndererek ameliyat sonrası nasıl bir burun ve yüz görüntünüz olacağını görebilirsiniz.

Burun Estetiği Tasarımı Nasıl Yapılır?

Burun estetiği tasarımı ameliyat öncesi estetik burun işleminin ayrılmaz bir parçasıdır. İleri teknolojinin estetiğe olumlu katkıları oluyor. Artık ameliyat öncesi bilgisayar ortamında dijital resimlerinden yapılan burun tasarımı ile ameliyattan sonra nasıl bir buruna sahip olunacağı görülebilir. Böylece istenmeyen sonuçları kabullenmek yerine seçme tercihi kullanabilir. Burun estetik ve solunum ameliyatları öncesi burun operasyonu olacak insanların yüzlerini de gösterecek şekilde önden, her iki yandan burun fotoğraflarını çekiyorum. Çekilen burun fotoğrafları bilgisayar ortamına aktarılıyor. Burun resimleri üzerinde öncesi sonrası burun estetiği tasarımı yapılıyor. Bu tasarımlar kişilere gösterilerek onların fikirleri ve görüşleri alınıyor.

Ofisime başvuran bütün burun estetiği adaylarına BURUN ESTETİĞİ TASARIM ÇALIŞMASI yaparım. Böylece burun estetiği olmadan önce ameliyat sonrası nasıl bir burun ve yüz görüntüsü olabileceğini bilirler. Bu da onların ameliyat öncesi heyecanını azaltır.

Burun Estetiği Öncesi Sonrası Burun Resimleri 

Burun estetiği adayının ameliyat öncesi burun fotoğrafı çekilir. Ameliyata hazırlık için değişik açılardan çekilen burun fotoğrafları üzerinde burun ameliyatı sanal provası yapılır. Burun resimleri üzerinde yapılan burun tasarımı, estetik burun ameliyatı adayına ve operasyonu yapacak estetik cerrahi uzmanına bir ön fikir sunar. Üzerinde çalışma yapılan burun resmi ve doğal burun fotoğrafı, daha sonra çekilecek burun resimleri ve ameliyat sonrası doğal burun fotoğrafları ile karşılaştırılmak üzere arşivlenir. Burun estetiği fotoğrafları, ve doğal burun fotoğrafları, burun estetiği sonrası yapılacak değerlendirmede önemlidir. Burun estetiği resimleri ve doğal burun resimleri, estetik burun ameliyatı için burun estetiği sanatının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu burun resimleri çalışması; burun estetiği öncesi ve sonrası fotoğrafları, burun ameliyatı için tedavinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

Burun Estetiği Tasarımı Ameliyat Sonucuna Benzer mi?

Burun estetiği için ofisime görüşmeye gelen bütün estetik burun ameliyatı adaylarına burun tasarımı yapıyorum. Burun tasarım çalışmasını burun estetiği ameliyatının vazgeçilmez önemli bir parçası olarak görüyorum. Estetik cerrahi uzmanlığımın ilk yıllarından beri çok nadir durumlar hariç burun estetiği ameliyatı yaptığım her hastama operasyon öncesi rinoplasti tasarımı yaptım. Tasarımın yalnız burun estetiği olanlar için değil aynı zamanda bizim de kendimizi geliştirmemize katkısı olduğunu düşünüyorum. Ameliyat sonrası kontrol burun resimleri ile ameliyat öncesi burun tasarım çalışmalarını karşılaştırma ve değerlendirme fırsatım çok oldu. Yaptığım binlerce tasarım ve ameliyat sonucu değerlendirmelerimde; özellikle yandan yapılan burun tasarımlarının ameliyat sonuçları ile yüz 80 oranında benzerlik gösterdiğine tanık oldum. Burun ameliyatı öncesi yaptığım ön burun tasarımları ile ameliyat sonucu ön burun resimleri kontrol karşılaştırmalarında; ameliyat sonucunun tasarımlardan daha iyi olduğunu gördüm. Ön burun tasarımı ile ameliyat sonucunun benzerlik oranı, yan tasarımlar ile kıyaslanırsa; burun estetiği sonuçlarında çekilen fotoğrafların ameliyat öncesi yapılan burun tasarımlardan daha iyi olduğu yönündedir. Sonuç olarak burun estetiği sonrası çekilen kontrol resimlerinin çoğu zaman tasarımlardan daha başarılı veya benzer sonuçlar verdiği şeklinde tecrübeler edindim.

Burun tasarımı yaptığım kişilere, kendilerinden önce burun estetiği ve tasarımı yaptığım eski hastaların örnek resimlerini göstererek, kendi burun tasarımları ile burun estetiği sonuçlarının ne kadar benzer olacağı konusunda bilgilenmelerini sağlayarak ameliyattan sonra burun ve yüz görüntülerinin nasıl olacağı, muhtemel sonuçlar ve seçenekler üzerinde karşılıklı inceleme yapma imkanımız oluyor. Böylece olası sonuçları ameliyat olmadan görme, hastanın ruhsal yapısının ve ameliyat sonuçlarına tepkisinin ön değerlendirmesini tahmin etme şansı sunan burun estetiği tasarımının burun estetiklerinin ihmal edilmemesi gereken bir bölümü olduğunu düşünüyorum. 

Burun estetiği olmak isyeten, olacak olan ve olmayı düşünen herkese ameliyat sonucuna büyük oranda benzerlik gösteren burun tasarımını, sizi ameliyat edecek doktorunuzdan mutlaka isteyin. Hayatınızda bir kez yaşadığınız ve geri dönüşü olmayan beğenmediğiniz bir ameliyatı sonucundan vazgeçme fırsatı sunan bu kolay burun tasarım işlemini kendinizden esirgemeyin.

Burun Tasarımı Burun Estetiğinde Önemlidir!

Burun estetiği adayları, estetik burun ameliyatı öncesi, burun operasyonuna hazırlık için burun ameliyatlarını yapacak  doktor ile yaptıkları karşılıklı görüşmede; sıkılmadan samimi bir şekilde kendilerini ve estetik burun ameliyatı sonrası nasıl bir burun estetiği şekli istediklerini detaylıca burun estetiği doktoru na anlatmalıdırlar. 

Estetik cerrah kişinin isteklerinin makul olup olmadığını, istediği burnun yüzüne yakışıp yakışmayacağını değerlendirir. Burun estetiği adayının kendisine yakışacak ve yüz hatları ile uyum sağlayacak burun yapısını bilgisayar ortamında gösterir. Burada amaç operasyon sonrasında nasıl bir burun ve yüz görüntüsü olabileceği hakkında kişiye fikir vermektir.

Ameliyat öncesi bilgisayar ortamında yapılan sanal burun tasarımları çalışması; ameliyat sonrası oluşacak burun ve yüz görüntüsü konusunda kişiye seçme ve vazgeçme şansı sunduğu için çok değerlidir. Estetik cerrahi uzmanlığımın ilk yıllarından beri burun estetiği yaptığım bütün hastalara ameliyat öncesi Burun Estetiği Tasarımı yapıyorum. Bu onları ruhsal olarak ameliyata hazırlama ve ameliyat öncesi streslerini azaltma bakımından iyi bir yöntem oluyor.

Burun Tasarımı ile Burun Estetiği Ameliyat Hazırlığı

Doktorunuzla aranızda iyi bir iletişim kurmak çok önemlidir. Bütün istek ve beklentilerinizi sıkılmadan samimi ve açık yüreklilik ile doktorunuzla paylaşmalısınız. Özellikle, burun estetiği ameliyatı ilgili beklentileriniz ve ameliyatın sonuçları hakkında aklınıza gelen tüm oruları cerrahınıza sormaktan çekinmeyin. Dokrotunuz sizi dinledikten sonra burnunuzun ve yüzünüzün yapısını inceleyecek ve sizin için mümkün olan ihtimalleri anlatacaktır. Burun kemiklerinizin ve kıkırdaklarınızın yapısı, yüzünüzün şekli, cildinizin kalınlığı, yaşınız ve beklentileriniz temel tartışma konularıdır 

Estetik Cerrahınız, kullanacağı anestezi şeklini ve ameliyat tekniğini, ameliyatın yapılacağı ortamı, ameliyatın risklerini, burun estetiği maliyeti ve varsa diğer seçenekleri açıklayacaktır. Çoğu sağlık sigortası poliçeleri, tamamıyla estetik amaçlı olan bu ameliyatı kapsamına almaz.

Burun estetiği olacak insanlar operasyonu yapacak estetik cerrah ile doğrudan aracısız görüşmeli; asistanı veyahut başka bir görevliden bilgi istemek için konuşmamalıdır. Çünkü hiç kimse sizi ameliyat edecek doktor kadar doğru ve sağlıklı bilgilendiremez. Burun estetiği olacak kişiler kendini ve nasıl bir burun istediğini doktoruna detaylıca anlatmalıdır. Estetik cerrah kişinin isteklerinin makul olup olmadığını, istediği burnun yüzüne yakışıp yakışmayacağını değerlendirir. Estetik doktoru, burun estetiği adayının yüzünün karakteristik özelliklerini, burun cildinin kalın veya ince derili olması durumunu, burun kemiklerinin yapısını, burun ucunu, alın ve çene kemiklerini detaylıca doğal olarak hem sağlık açısından hem de sanatsal yönden fizik muayene ile inceler. İnsan yüzü ve burnu benzersiz ve eşsiz zenginlikte olduğu için burun tasarımının da yüzle orantılı büyüklükte ve yüz hatları ile uyum sağlayacak şekilde kişeye özel olarak tasarlanması gerekir. Burun ameliyat hazırlığı için burun estetiği öncesi çekilen burun resimleri üzerinde yapılan burun tasarımı ile estetik sonrası olası sonuçlar kendisine bilgisayar ortamında gösterilir ve burun estetiği adayının fikri, görüşleri ve rızası alınır. Burada amaç operasyon sonrasında nasıl bir burun ve yüz görüntüsü olabileceği hakkında kişiye fikir vermektir.

Burun Tasarımı ile Burun Şeklinizi Seçebilirsiniz!

Ameliyat öncesi bilgisayar ortamında yapılan ESTETİK BURUN TASARIMI; ameliyat sonrası oluşacak burun ve yüz görüntüsü hakkında ön fikir verdiği için BURUN ESTETİĞİ adayına seçme ve vazgeçme şansı sunduğu için çok değerlidir.

Ameliyat öncesi yapılan görüşmede geçirdiğiniz önemli hastalıklar, ameliyatlar ve kullandığınız ilaçlar araştırılır. Bu ilk görüşmede siz de bütün sağlık hikayenizi sıkılmadan tam açıklık ve samimiyet içinde hekiminizle paylaşmalısınız.

Burun estetiği ameliyatı için operasyon saatinden en az 6 saat önce hiç bir şey yiyip içmemelisiniz. Aç ve susuz olarak burun ameliyatının yapılacağı hastaneye operasyon saatinden en az 2 saat önce başvurmalısınız. Bu iki saatlik zaman zarfında operasyona hazırlık için bazı rutin testler yapılır. Bu testlerde burun estetiği ameliyatının ve anestezinin sizin için muhtemel riskleri araştırılır.

Uzun yıllar önce olsa bile daha önce geçirdiğiniz herhangi burun ameliyatı veya burun tedavisini, varsa alerji veya solunum güçlüğünüzü, kullandığınız ilaçları ve sigara içiyorsanız hepsini cerrahınıza söylemelisiniz.

Bilgisayarlı 3D Estetik Burun Tasarımı Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda Online Burun Resimlerinin Analizi yapmak, doktora ve burun ameliyatı adayına bilgi verebilir. Bunun için burun fotoğraflarınızı online olarak bize gönderirin. Biz de bu resimleri inceleyip tasarımlar ile düzenleyerek açıklamaları ile yine online olarak size geri gönderelim.

Bilgisayarlı online burun tasarımı ameliyat sonu nasıl bir burun ve yüz görüntünüz olabileceği hakkında size bir ön fikir verecektir. Böylece ameliyat öncesi seçme ve vazgeçme şansınız olacaktır. Bilgisayarda yapılan burun resimleri tasarım çalışması biz doktorlara da burun sorunları hakkında bir ön bilgi sunmaktadır. Burun Fotoğrafları üzerinde yapılan bu Online Muayene ofis ortamında hastaya dokunarak yapılan Fizik Muayene bulgularının yerini tutamaz. Ama yine de cerraha burun sorunları hakkında bilgi verebilir.

Böylece burun resimleri incelenerek burun estetiği ve fiyatı için bir ön değerlendirme yapılabilir.

Eğer muayene gelemeyecek kadar uzak veya yoğun iseniz; daha önce burun ameliyatı olduysanız belirterek ve burnunuzdan şikayetlerinizi açıklayarak aşağıdaki bağlantıyla burun resimlerinizi bize gönderebilirsiniz.


Siz de Burun Estetiği Olmak İstiyorsanız

Bu  0532 301 17 37  numaraya tıklayıp WhatsApp üzerinden bize burun resimlerinizi her iki yandan ve önden göndererek ameliyat sonrası nasıl bir burun ve yüz görüntünüz olacağını görebilirsiniz.


 

 Biz de burun tasarımlarınızı yaparak ameliyat sonu burnunuzun ve yüz görüntünüzün nasıl olabileceğini gösteren burun resimlerinizi size geri gönderelim. Böylece burun ameliyatı olmadan seçme ve vazgeçme şansınız olsun.

Op. Dr. İSMAİL BAYRAM

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description
SVG

Adres

Büyükdere Caddesi NO: 24 Hukukçular Sitesi Daire NO: 20 Şişli / İSTANBUL

0532 301 1737